Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

Thiết bị Công nghiệp hóa Việt Nam

WE HAVE ALL YOU NEED – WHEREVER YOU ARE

Cảm biến báo mức

Liquid Level Transmitters

Developed for automatic tank gauging of above ground storage tanks and process vessels.

  • Designed for application in the oil, gas, chemical, pharmaceutical, and mining industries
  • Five different transmitters allow users to find the right solution for their tank application

5-IN-1 Measurement allows users to save space and construction costs by measuring level, interface, temperature, volume, and HI Level alarm with only one sensor!

===========

Cảm biến báo mức chất lỏng

Được phát triển để đo bể tự động của các bể chứa trên mặt đất và các tàu xử lý.

  • Được thiết kế để ứng dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, dược phẩm và khai thác mỏ
  • Năm máy phát khác nhau cho phép người dùng tìm ra giải pháp phù hợp cho ứng dụng bể của họ

Đo lường 5-IN-1 cho phép người dùng tiết kiệm không gian và chi phí xây dựng bằng cách đo mức, giao diện, nhiệt độ, âm lượng và cảnh báo mức HI chỉ với một cảm biến!

===========

Sensor Selector Guide (551263 Rev G)

%d người thích bài này: